s(M)arta energi-, klimat- och miljölösningar

s(M)arta energi-, klimat- och miljölösningar

Discovery har förmågan att fånga upp lösningar där människor har tänkt till ett extra varv och skapat det där lilla extra smarta: http://news.discovery.com/tech/alternative-power-sources

Roligt och intressant – men går det att göra något av det? Kan dessa, ibland små och begränsade uppfinningar, verkligen lösa våra stora energi- och klimatfrågor? Är inte detta ett oöverstigligt problem av en natur som istället kräver lika oöverstigligt stora och strategiska, välplanerade, inte minst ekonomiskt effektiva, lösningar? Är små lösningar något att lägga pengar på? Krävs det inte istället stora nationella planer, där ”vi” (det offentliga) hittar – och med riktade subventioner promotar, de få statistiskt bästa lösningarna, så vi får en samordning och effektivitet?

Tyvärr. Återigen tror jag inte på planekonomi. Jag tror däremot på att de smartaste lösningarna finns framför näsan, i det alldagliga som är kanske så uppenbart att det inte är så spännande. Jag tror också på ”samhällets” förmåga att organiskt utveckla de mest fungerande lösningarna – men för att det ska fungera så krävs ett stort mått av trial and error, förmågan att låta lokala, individuella lösningar växa och trivas – eller vissna – utan varken för mycket gödning eller för mycket gallring.

Men basindustrin är ju ett nationellt intresse och vi måste säkra en stabil energiförsörjning! Ja. Kärnkraft säger jag bara. Vi vet hur mycket energi som krävs som bas och när den krävs. Det finns intressanta projekt som utvecklas med nya säkrare nedbrytbara ämnen som torium. Stabil produktion och inga klimatförstörargaser. Det är en lösning som ligger framför näsan. Det är en energiform som säkrar den del av energifrågan som är ett grundläggande gemensamt intresse, och som således är politiskt betingat att styra.

Sedan finns det nätverkstänkandet som rör alla Sveriges olika regionala och lokala behov. I Hässleholms kommun, precis som i de flesta av Sveriges kommuner, finns flera företagare och individer som utvecklar, tänker och producerar energi. Med olika lösningar, några med mer watt, andra mest för knappt för hushållsbehov. Tänk om en liten by (eller ett villakvarter), med en driftig småskalig energiproducent, kunde få reducerad fastighetsavgift om de tex nätverkade ihop hustaken med solenergi, eller minivindkraft, eller is-värmeomvandlare (…). Summan blir större än de enskilda delarna, och därmed blir drift och ekonomi stabilare.

Varför måste allt vara så konformt?

Annonser

Ingenting är svart-vitt. Ibland måste det bara se ut som om det vore det utåt uppenbarligen. Det är nackdelen med att humanioran i skolan och det offentliga samtalet trängts tillbaka på en märkligt låg nivå. Lite mer Platon och liknande Antik filosofi hade inte skadat, inget är nytt under solen egentligen. Med mer idéhistoria hade samhället som bonus kanske sluppit skrikiga, ointelligenta debatt-program på TV…  

Bara en tanke ..

.. om motivationsfaktorer. När jag tittar på de senaste bilderna jag har på oss från toppkandidatutbildningen och min lokala styrelse så slår det mig att alla ser så glada ut. Och vid flera tillfällen har personer omkring mig upprepat ”politik måste vara roligt om vi ska vilja lägga all tid och energi som krävs för ett bra jobb”. Det är en väldigt bra motivationsfaktor – att ha roligt. En annan motivationsfaktor är att slåss mot en orättvisa, för en kraftig förbättring. En sådan motivationsfaktor kan mycket väl grunda sig i ilska, vilket kan ge en rejäl dos energi det också. Men dessa två motivationsfaktorer torde också kräva helt olika förutsättningar för att lyckas nå sina tillika olika mål. Med djupa orättvisor och instabilitet är det svårt att bygga på glädje. Och i det ‘alldagliga’ samhället, med bekymmer av vad ändå får sägas vara normalgraden, blir det tvärtom destruktivt med ilska som motivationsfaktor för att bedriva konstruktiv politik. I Hässleholm, Skåne och Sverige kan vi gott unna oss att ha roligt. Och få desto bättre beslut fattade på grund av det.

Törringelund 2013

Törringelund 2013

I helgen var det motionärernas dag! Hjärngympa det vill säga. Både i att skriva framåtsyftande, djärva, konstruktiva och aktuella förslag på vad Skånemoderaterna ska driva framöver och i att lyssna och bedöma. Ibland är beslut självklara, ibland hårfina. Men även om alla inte är överens i alla detaljer så kommer man pragmatiskt framåt om det finns en stark vilja till det gemensamt bästa och en öppen och tydlig dialog mellan individer – och det vet jag finns hos Skånemoderaternas toppkandidater! Ett bra team gör ett tufft arbete lättare.