Provval till riksdagen

Lynns Profilsida Moderat.se

Nu är det provval inom Moderaterna för Riksdag och Region, glad blev jag när jag såg mitt namn överst på listan 🙂 Tycker du att jag förtjänar att ha den placeringen kvar till den publika riksdagslistan inför valet 2014 så hoppas jag du kommer ihåg att skicka in din provval-sedel. Om du inte är medlem, men tycker att det behövs en person som driver de Moderata kärnfrågorna, en person med skinn på näsan, som är effektiv i förhandlingar (vilket lär behövas med vårt politiska alliansande), så får du ju snabbt som ögat se till att bli medlem och påverka listan.
36666_401555643820_5675290_n

*Vård: Sverige har en lång tradition av att vara världsledande inom medicin. Det är dags att återta vår position. Att se till så att forskning och praktik samarbetar tätt är avgörande för att så ska ske. Region Skånes patientcentrerade modell inom cancervård ska ut i hela landet och till fler medicinska områden.

*Utbildning: återigen – forskning, forskning, forskning. I tätt samarbete med näringslivet som får ut nya tekniker på marknaden. Internationella frihandelsavtal gör att vi måste vara spets! Vi ska ha världens högst utbildade befolkning, humaniora eller teknik – spelar ingen roll. Tänkande individer skapar det goda samhället.

*Omsorg: Våra sociala insatser ska fokusera på de som har det svårast i samhället. Att lyfta de socialt utsatta grupperna är för mig mer prioriterat än låga barnomsorgsavgifter för högavlönade. Stora delar av våra skattemedel går en rundgång tillbaka till  de som redan har, resurserna bör gå till grupper där det gör skillnad istället. Det är att skapa ett ansvarstagande samhälle, där mer resurser på rätt ställe kan kombineras med ett lägre skattetryck.

*Försvar och rättsväsende: I Sverige ska vi i mycket högre grad punktmarkera både inhemska som internationella nätverk. Dygnet runt. Vi har en värld där gränserna mellan vad som är försvar och polisiärt arbete suddas ut, där brottslighet tjänar intressen högt som lågt. Det ska vara riktigt jobbigt och dyrt att ens fundera på att begå brott i Sverige och vi ska vara proaktiva i internationella samarbeten.

Annonser